Dlhopisy – definícia a rozdelenie

S dlhopismi sa stretávame bežne na finančných trhoch. Sú to cenné papiere, ktoré sa riadia zákonom (viď zákon o dlhopisoch na webe NBS). V tomto článku si ich predstavíme a dozviete sa aj niečo o ich rozdelení a na čo slúžia jednotlivé druhy dlhopisov.

Dlhopis – definícia

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené: právo jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej sumy vo výške menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov z menovitej hodnoty k určitému dátumu a povinnosť emitenta dlhopisu, čiže osoby oprávnenej vydávať dlhopisy, tieto záväzky splniť (Pilch, november 2007).

Rozdelenie dlhopisov

Dlhopisy môžeme rozdeliť podľa typu a emitenta na niekoľko druhov:

  • štátne dlhopisy,
  • komunálne dlhopisy,
  • zamestnanecké dlhopisy,
  • podnikové dlhopisy,
  • bankové dlhopisy,
  • hypotekárne záložné listy.

Štátne dlhopisy

Ide o dlhopisy emitované vládou z rôznych dôvodov, napríklad k pokrytiu výdavkov štátneho rozpočtu, budovanie infraštruktúry a ciest, či na veľké investičné projekty. Štátne dlhopisy sa vyznačujú pomerne vysokou mierou istoty a nižšími nominálnymi hodnotami, čím sa stávajú prístupnejšie širšiemu počtu obyvateľov. Tieto výhody sa však zvyčajne odrazia na nižšej úrokovej miere.

Komunálne dlhopisy

Tieto dlhopisy vydávajú obce, často v spolupráci s bankou. Ide o nízkorizikovú investíciu s lepším zhodnotením ako pri bežných dlhopisoch, s možnými bonusmi ako napr. daňové úľavy. V dnešnej dobe sú menej časté a prístup k nim majú skôr bonitnejší investori s vyšším kapitálom.

Přečtěte si také:  Fondy životného cyklu, ktoré investujú za vás

Zamestnanecké dlhopisy

Zamestnanecké dlhopisy emitujú firmy pre svojich zamestnancov. V prípade výpovede má majiteľ tohto dlhopisu nárok na jeho predaj za nominálnu hodnotu plus úrok. Zaujímavosťou je, že práva na tieto dlhopisy sa môžu dediť.

Podnikové dlhopisy

Podnikové dlhopisy emitujú podniky pre širokú verejnosť. Je s nimi spojené vyššie riziko nesplatenia, a preto aj vyšší úrok. S emisiou týchto cenných papierov sú späté vysoké náklady, takže bývajú riešením nedostatku finančných prostriedkov hlavne pre veľké a známe firmy.

Bankové dlhopisy

Dlhopisy vydávané bankami sú vlastne akousi podmnožinou podnikových dlhopisov. Sú špecifické najmä z dôvodu vlastnej distribúcie a vyššej dostupnosti, a aj o niečo väčšej istoty.

Hypotekárne záložné listy

Podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch môže hypotekárne záložné listy emitovať len tá banka, ktorá má na takúto činnosť špeciálnu licenciu. Ide o dlhopisy, ktoré sú kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov, a to takých, ktoré nepresahujú 60 % z ceny založenej nehnuteľnosti. To je ich najväčšou výhodou, pretože sú istené reálnou hodnotou tejto nehnuteľnosti. Ďalšími dobrými vlastnosťami sú: vysoká likvidita a úroky z nich nie sú zdaňované (sú v čistej forme).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..