Študentské pôžičky

Študentské pôžičky patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie typy pôžičiek. V súčasnosti sa s pojmom študentské pôžičky stretávajú hlavne mladí vysokoškoláci, ktorí nedokážu dostatočne z vlastných alebo financií rodičov pokryť nákladné denné štúdium. Aké spoločnosti poskytujú študentské pôžičky? Študentské pôžičky